المادة 450 – الأحكام الملغاة : 1 - تم إلغاء قانون الإجراءات المدنية المؤرخ 1927/6/18 والمرقم 1086 بالكامل بتعديلاته وإضافاته. ......
MADDE 450 – Yürürlükten kaldırılan hükümler : 1 - 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. ......