المادة 123 – سحب الدعوى : 1 - لا يجوز للمدعي سحب قضيته إلا بموافقة صريحة من المدعى عليه حتى يصبح الحكم نهائيًا. في هذه الحالة، يقرر عدم فتح القضية.   النص السابق : 1 - لا يجوز للمدعي سحب قضيته إلا بموافقة صريحة من المدعى عليه حتى يصبح الحكم نهائيًا.   قانون رقم 7251 &nd ......
MADDE 123 – Davanın geri alınması : 1 - Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir. Bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Eski : 1 - Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir. 22.07.2020 - 7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Mad ......